Ai là người đã phát minh ra con chíp WaveEX?

0
35

Hai nhà phát minh Alfred và Helmut Theuretzbacher ở Áo và Đức đã khám phá ra giải pháp làm mềm các đỉnh từ trường. Trong nhiều năm, họ đã nghiên cứu các cách thức để thay đổi bức xạ tần số thấp được tạo ra trong quá trình sử dụng thiết bị di động và  phát minh ra chip WaveEX có tác dụng chống lại bức xạ điện từ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here