Câu hỏi thường gặp

Tổng hợp những Câu hỏi thường gặp nhất của khách hàng về sản phẩm chíp điện từ WaveEX.

Loạt thử nghiệm thực nghiệm được thực hiện trên ba nhóm trứng cút tươi như nhau. Mẫu 1: Trứng trong môi trường tự nhiên – mẫu tham chiếu. Mẫu 2 : Trứng đặt trong môi trường bức xạ điện từ của điện thoại di động. Mẫu 3 : Trứng...