Có nên sử dụng nhiều chíp Waveex trên cùng một thiết bị không?

0
21

Không, bạn không nên sử dụng nhiều chip WaveEX trên cùng một thiết bị. Vì chỉ cần dùng một chip duy nhất cho một thiết bị là đã đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here