Điều gì sẽ xảy ra nếu WaveEX không được sử dụng đúng cách?

39

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng WaveEX sẽ hoạt động hiệu quả nếu bạn sử dụng WaveEX không đúng hướng dẫn.