Lễ ra mắt sản phẩm chip điện từ WaveEX tại Việt Nam

76

Lễ ra mắt sản phẩm chip điện từ WaveEX tại Việt Nam, một trong những sản phẩm công nghệ hàng đầu Việt Nam.