Thời hạn sử dụng/ tuổi thọ của WaveEX?

0
113

Về lý thuyết WaveEX có tác dụng lâu dài. Tại thời điểm này, WaveEX đã ra đời được gần 7 năm và chúng tôi khẳng định chắc chắn rằng các chip WaveEX trong vòng 6 năm vẫn giữ được nguyên vẹn tính hiệu quả của nó khi sử dụng trên các thiết bị di động.

Thời hạn sử dụng/ tuổi thọ của WaveEX?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here