Thời hạn sử dụng/ tuổi thọ của WaveEX?

0
87

Về lý thuyết WaveEX có tác dụng lâu dài. Tại thời điểm này, WaveEX đã ra đời được gần 7 năm và chúng tôi khẳng định chắc chắn rằng các chip WaveEX trong vòng 6 năm vẫn giữ được nguyên vẹn tính hiệu quả của nó khi sử dụng trên các thiết bị di động.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here