WaveEX có chứng nhận CE không?

0
15

Có, WaveEX cho thiết bị di động được chứng nhận theo tiêu chuẩn 2011/65/EU (RoHS) của Châu Âu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here